Vi bygger ut Mektagonen!

Mektagonen växer när vi nu bygger ut med 8000 kvm. Vi kan nu erbjuda moderna miljöklassade kontorslokaler för framtida hyresgäster från och med Q1 2020.

Plan 4-9
Totalt 8 000 kvm fördelat på 1 330 kvm per plan
Inflyttning Q1 2020

Ta en rundtur inne i lokalerna

Läge, läge, läge - och service.

Vill du se mer om Mektagonens läge och hur vi bygger till ytterligare kontor?

Ta en rundtur runt om Mektagonen

Granne med spårvagn

Från plan 4 och uppåt

Från 10 kvm/arbetsplats

Mektagonen = service

Vill du veta mer?

Kontakta Ulf på Newsec.
Telefon 0708 59 60 51
Mail ulf.birk@newsec.se